Bi-O Agritech AS

Bi-O vil bidra til en mat- og nytteproduksjon basert på det beste innen tradisjoner som gjerne betegnes som “økologiske” eller “organiske”, men også økonomisk bærekraftig. Det er et stort potensiale i å videreutvikle og systematisere slike systemer, slik at de blir mindre arbeidskrevende, og det uten å benytte verken kunstgjødsel, insekticider eller pesticider. Stikkordet er riktig bruk av teknologi, spesielt IKT, og ikke minst bruk av automatisering.

Bi-O Agritech AS er opprettet ved overgangen til 2022 som Bi-Os satsning på dette. Vi arbeider for tiden med et informasjonssystem for oversikt og utveksling av biologisk materiale, som starten på et komplett system for hele logistikken fra frølageret, via dyrkingsplanlegging og fram til innhøsting, lagring og levering til kunde.

Vår visjon er å bidra til framveksten av avanserte bedrifter som produserer høykvalitets råvarer lokalt, gjerne i mindre enheter, men med høy intensitet og smart bruk av vann, næring, energi og arbeidskraft. Slike dyrkingssystemer spenner over vidt spekter, fra skoghage/ matskog til presisjonslandbruk og mikrodyrking, men felles for dem alle er at de trenger gode informasjonssystemer for info om arter, sorter, tids- planlegging av areal og arbeidsinnsats, loggføring, logistikk og økonomi.

Det første satsningsområdet er å videreføre arbeidet med løsningen OpenAgraData, som er oppstått ut fra et samarbeide med foreningen KVANN. Dette er en database for generell beskrivelse av arter og varianter (sorter/raser/osv) aktuelle for mat- og nytteproduksjon. Bi-O Agritech skal utvikle denne databasen som en selvstendig informasjonskilde åpen for hele verden til å bruke å berike med egne data, og så bygge verktøy i tilknytning til dette for ulike formål i tråd med beskrivelsen over.